Die­ter Wolf

Prä­si­dent des Bun­des­kar­tell­am­tes, Bonn
Inter­na­tio­na­le Fusi­ons­kon­trol­le: Neue Dimen­si­on der Pro­blem­stel­lung
(UMAG 10/1999, Titel­the­ma „Welt­han­del und Glo­ba­li­sie­rung“, Sei­te 22–23)

Scroll to Top Cookie Consent mit Real Cookie Banner