Edel­gard Bul­mahn (SPD, MdB)

Bun­des­mi­nis­te­rin für Bil­dung und For­schung, Berlin
„Brain Drain“: Uni­on am Zug

(UMAG 9/2004, Titel­the­ma „Inter­na­tio­na­li­sie­rung“, Sei­te 38)

Scroll to Top Cookie Consent mit Real Cookie Banner